نمایش 1–12 از 145 نتیجه

کتاب 160 نکته درباره قرارداد کار

85,000 تومان

کتاب الماس پنهان

175,000 تومان

کتاب بازی بخت

214,000 تومان

کتاب چهار هزار هفته مدیریت زمان برای انسان فانی

95,000 تومان

کتاب فرهنگ ساختن فرهنگ

218,000 تومان

کتاب کارآفرینی در ورزش

230,000 تومان

كتاب آموزش جامع ارزش زمانی پول در مديريت مالی

53,500 تومان

كتاب نقش مالی رفتاری در بهبود مديريت سرمايه گذاری

180,000 تومان

کتاب 10 مقاله هاروارد: ارتباطات

60,000 تومان

کتاب 10 مقاله هاروارد: تیم

72,000 تومان

کتاب 10 مقاله هاروارد: راهبرد

224,000 تومان

کتاب 10 مقاله هاروارد: رهبری

40,000 تومان